ischodisko.skStavebnicový systém schodiska
+420 778 743 704
Produkt Počet Cena
Váš nákupný košík je prázdny

Pracovný postup montáže stavebnicového schodiska

Schodisko bez podesty - čelne ku stene PDF

(1) Zinkovaná schodnica Marble / Pororošt (ľavá, pravá)
(2) Ukotvenie schodnice k podlahe (ľavé, pravé)
(3) Ukotvenie schodnice na stenu/spojenie s podestou 35-45 st.
(4) Schodiskový stupeň Marble / Pororošt
(5) Skrutka M10x30 Pz + 2x podložka 10,5x30x2,5 Pz + matica P8 M10 Pz

1. krokSklon schodiska musí byť v rozsahu 30°-50°, aby bolo možné schodiskové stupne (č. 4) nastaviť do vodorovnej polohy. Nainštalujte prvý, predposledný a posledný schodiskový stupeň tak, že najprv nasadíte obe predné skrutky (č.5) do kruhových otvorov, potom  zadné skrutky (č. 5) do oválnych otvorov, nedoťahujte napevno.

2. krok 

Takto zostavené schodisko s tromi stupňami oprite o stenu v mieste inštalácie tak, aby výška predposledného stúpania bola zhodná s posledným (výstupným) stúpaním schodiska. Prvé nástupné stúpanie schodiska môže byť vo väzbe na sklon schodiska väčšie než ďalšie priebežné stúpania (30° = rozdiel 7 cm / 50° = 0 rozdiel). Tento výškový rozdiel prvého stúpania je možné eliminovať odrezaním spodného rohu bočnice schodiska (viď obr. nižšie).


3. krokInštalujte na schodnice kotviace prvky do podlahy (č.2) a na stenu (č.3). Otvory v schodniciach pre kotviace prvky nie sú predvŕtané. Vŕtanie uskutočníme až na mieste inštalácie z dôvodu variabilného sklonu schodiska 30°-50°. Vŕtané otvory odporúčame zapraviť zinkovým sprejom.

4. krok

Kotviace prvky spojte so schodnicami pomocou skrutiek č.5.

5. krok 

Označte a vyvŕtajte otvory pre ukotvenie do podlahy a steny. Ukotvite schodisko k stene a podlahe, nedoťahujte napevno. Kotviace prvky do stavebných materiálov nie sú s ohľadom na možnú alternatívu výberu technológie (drevoskrutka (vrut) alebo závitové tyče a chemická malta) súčasťou dodávky.

6. krok

Inštalujte zostávajúce schodiskové stupne vo vodorovnej polohe (zmerajte pomocou vodováhy) a všetky pevne dotiahnite. Následne dotiahnite napevno všetky kotviace prvky schodiska.

Teraz môžete inštalovať zábradlie - Montáž zábradlia.

Schodisko s podestou - čelne ku stene PDF


(1) Zinkovaná schodnica Marble / Pororošt (ľavá, pravá)
(2) Ukotvenie schodnice k podlahe (ľavé, pravé)
(3) Ukotvenie schodnice na stenu/spojenie s podestou 35-45 st.
(4) Schodiskový stupeň Marble / Pororošt
(5) Skrutka M10x30 Pz + 2x podložka 10,5x30x2,5 Pz + matica P8 M10 Pz
(6) Bočnica podesty Marble / Pororošt
(7) Podestový rošt Marble / Pororošt
(8) Pozinkovaný L-nosník podesty
(9) Kotvenie podesty schodiska na stenu
(10) Zinkovaný jokl 60x60 mm
(11) L-profil (kotvenie podpery k podlahe)
(12) I-profil (podpera podesty / schodnice)
(13) Krytka jeklu 60x60 mm
(14) Úchyt podestového roštu Marble / Pororošt

1. krok


Marble: Y = 32 mm / Pororošt: Y = 30 mm
Na bočnice podesty (č.6) prichytíme pomocou skrutiek (č.5) L-nosníky podesty (č.8) podľa výšky Y.

 

2. krok


 

Do bočníc podesty (č.6) vsuňte kotvenie podesty na stenu (č.9), označte otvory a vyvŕtajte. Uchyťte podestu k L-nosníkom podesty (č.8) pomocou úchytiek podestového roštu (č.14) v protiľahlých rohoch. Podesta (č.7) presahuje o 12 cm bočnice podesty (č.6), tvoria teda posledný nášľap schodiska (tj. pri dĺžke podestového roštu 1000 mm, bude dĺžka bočníc podesty 880 mm). Horná plocha podesty nadväzuje na hornú plochu podlahy za podestou (= prechod bez výškového rozdielu).

3. krok


Prichyťte kotvenie podesty na stenu (č.9) tak, aby horná plocha podesty nadväzovala na hornú plochu podlahy za podestou (tj. dochádza k prechodu bez výškového rozdielu). Kotviace prvky do stavebných materiálov nie sú s ohľadom na možnú alternatívu výberu technológie (drevoskrutka (vrut) alebo závitové tyče a chemická malta) súčasťou dodávky.

4. krok


Podestu s bočnicami nasunieme na kotvenie (č.9) na stene, zoskrutkujeme pomocou skrutiek (č.5) a podoprieme na oboch stranách podperným jaklom 60x60 mm (č.10), ktorý je svorne spojený s bočnicami podesty pomocou I-profilu (č.12) a skrutiek (č.5). Podperný systém je súčasťou zostáv u schodiska s podestou dlhšou než 1 m. Jakel je ukotvený k podlahe (betónovej pätke) pomocou L- profilu (č.11) a je dodávaný v celých metroch (skráti sa podľa presnej výšky schodiska na mieste inštalácie). Pevne dotiahnite všetky skrutky a uzavrite jakle krytmi (č.13).

5. krok

Sklon schodiska musí byť v rozsahu 30°-50°, aby bolo možné schodiskové stupne (č.4) nastaviť do vodorovnej polohy. Tri schodiskové stupne prichytíte tak, že najprv nasadíte obe predné skrutky (č.5) do kruhových otvorov, potom zadné skrutky (č.5) do oválnych otvorov, nedoťahujte napevno.

6. krok


Kotvenie spojenia s podestou 35-45 st. (č.3) musí byť uchytené na schodnici (č.1) a bočnici podesty (č.6) vždy tromi skrutkami (č.5). Kotvenie nedoťahujte napevno. Otvory v schodniciach pre kotviace prvky nie sú predvŕtané. Vŕtanie uskutočníme až na mieste inštalácie z dôvodu variabilného sklonu schodiska 30°-50°. Vŕtané otvory odporúčame zapraviť zinkovým sprejom.

7. krok

Inštalujte zostávajúce schodiskové stupne vo vodorovnej polohe (zmeriate pomocou vodováhy) a všetky pevne dotiahnite. Označte a vyvŕtajte otvory pre ukotvenie do podlahy. Kotviace prvky do stavebných materiálov nie sú s ohľadom na možnú alternatívu výberu technológie (drevoskrutka (vrut) alebo závitové tyče a chemická malta) súčasťou dodávky. Následne dotiahnite napevno všetky kotviace prvky schodiska.

Teraz môžete inštalovať zábradlie - Montáž zábradlia.

Schodisko s podestou - pozdĺž steny PDF

(1) Zinkovaná schodnica Marble / Pororošt (ľavá, pravá)
(2) Ukotvenie schodnice k podlahe (ľavé, pravé)
(3) Ukotvenie schodnice na stenu/spojenie s podestou 35-45 st.
(4) Schodiskový stupeň Marble / Pororošt
(5) Skrutka M10x30 Pz + 2x podložka 10,5x30x2,5 Pz + matica P8 M10 Pz
(6) Bočnica podesty Marble / Pororošt
(7) Podestový rošt Marble / Pororošt
(8) Pozinkovaný L-nosník podesty
(9) Kotvenie podesty schodiska na stenu
(10) Zinkovaný jokl 60x60 mm
(11) L-profil (kotvenie podpery k podlahe)
(12) I-profil (podpera podesty / schodnice)
(13) Krytka jeklu 60x60 mm
(14) Úchyt podestového roštu Marble / Pororošt

(15) Čelo bočnice podesty Marble / Pororošt
(16) U-profil (roh podesty)
(17) 16cm zinkovaný jokl 60x60 mm


1. krok

Marble: Y = 32 mm / Pororošt: Y = 30 mm
Na bočnice podesty (č. 6) prichytíme pomocou skrutiek (č. 5) L-nosníky podesty (č. 8) podľa výšky Y. Do bočnice podesty inštalovanej na stene vsunieme U-profil (č.16), označíme otvory, vyvŕtame a uchytíme zospodu i zhora pomocou skrutiek (č. 5) k bočnicu podesty. U-Profil zoskrutkujeme s jaklom (č.17) s výškou 16 cm a naň ukotvíme smerom do čela podesty (č.15) ďalší U-profil (č.16).

2. krok 

Bočnicu podesty ukotvíme na stenu vo vzdialenosti 6-7 cm od steny tak, že horná plocha bočnice podesty nadväzuje na hornú plochu podlahy za podestou (tj. dochádza k prechodu bez výškového rozdielu).

3. krokDo čela podesty (č.15) vsunieme U-profil (č.16), označíme otvory, vyvŕtame a uchytíme zospodu i zhora pomocou skrutiek (č. 5) k čelu podesty. Čelo podesty spojíme s podperným jaklom 60x60 mm (č.10) pomocou skrutiek (č. 5). Čelo podesty s podperným jaklom nasunieme na U profil uchytený na bočnici podesty inštalovanej na stene. Jakel bude ukotvený k podlahe (betónovej pätke) pomocou L-profilov (č.11) a je dodávaný v celých metroch (skráti sa podľa presnej výšky schodiska na mieste inštalácie). Kotvenie jaklu k podlahe robíme krokom 9.

4. krok


Do bočnice podesty (č.6) vsunieme U-profil (č.16), označíme otvory, vyvŕtame a uchytíme zospodu i zhora pomocou skrutiek (č. 5). Bočnicu podesty spojíme svorne s podperným jaklom 60x60 mm (č.10) pomocou I-profilu (č.12) a skrutiek (č. 5). Označíme otvory na podpernom jakli čela podesty, ku ktorému uchytíme takto zostavenú bočnicu podesty. Jakel bude ukotvený k podlahe (betónovej pätke) pomocou L-profilov (č.11) a je dodávaný v celých metroch (sa podľa presnej výšky schodiska na mieste inštalácie). Uzavrite jakle krytmi (č.13). Kotvenie jaklu k podlahe robíme krokom 9.

5. krok

Uchyťte podestu (č.7) k L-nosníkom podesty (č.8) pomocou úchytov podestového roštu (č.14) v protiľahlých rohoch. Podesta presahuje o 12 cm bočnice podesty (č. 6), tvorí teda posledný nášľap schodiska (tj. pri dĺžke podestového roštu 1000 mm, bude dĺžka bočníc podesty 880 mm).

 6. krok


Sklon schodiska musí byť v rozsahu 30°-50°, aby bolo možné schodiskové stupne (č.4) nastaviť do vodorovnej polohy. Tri schodiskové stupne prichytíte tak, že najprv nasadíte obe predné skrutky (č.5) do kruhových otvorov, potom zadné skrutky (č.5) do oválnych otvorov, nedoťahujte napevno.

7. krok

Kotvenie spojenia s podestou 35-45 st. (č.3) musí byť uchytené na schodnici (č.1) a bočnici podesty (č.6) vždy tromi skrutkami (č.5). Na kotvení k podlahe (č.2) umiestnenej pri stene priskrutkujeme L profil (č.11). Kotvenie nedoťahujte napevno. Otvory v schodniciach pre kotviace prvky nie sú predvŕtané. Vŕtanie spravíme až na mieste inštalácie z dôvodu variabilného sklonu schodiska 30°-50°. Vŕtané otvory odporúčame zapraviť zinkovým sprejom.

8. krok


Nainštalujte zostávajúce schodiskové stupne vo vodorovnej polohe (zmeriate pomocou vodováhy) a všetky pevne dotiahnite. Následne dotiahnite napevno všetky kotviace prvky schodiska. Schodisko sa bude posúvať k stene o cca 5 - 6 cm. Označte a vyvŕtajte otvory pre kotvenie do podlahy s veľkosťou tohto posunu. Kotvenie jaklu k podlahe robíme krokom 9.

9. krok

Po posunu schodiska pevne dotiahnite kotvenie k stene a následne všetky kotviace prvky do podlahy. Kotviace prvky do stavebných materiálov nie sú s ohľadom na možnú alternatívu výberu technológie (drevoskrutka (vrut) alebo závitové tyče a chemická malta) súčasťou dodávky.

Teraz môžete inštalovať zábradlie - Montáž zábradlia.

Montáž zabradlia PDF

1. krok
Umiestnenie zinkovaných/nerezových stĺpikov zábradlia

Rozmiestnime zinkované/nerezové stĺpiky zábradlia v zvislej polohe pevne dotiahneme skrutkou č.18.
x1 = x2
x1, x2 ≤ 1,2 m

2. krok
Uchytenie nerezového držadla

Nerezové držadlo uchytíme k stĺpikom pomocou samorezných drevoskrutiek (vrutov), následne uzatvoríme koncovkami držadla.

Uchytenie zinkovaného držadla

Na zinkované držadlo nasunieme držiaky držadla, potom uchytíme na jednotlivé stĺpiky a pevne dotiahneme. Uzavrieme krytmi držadla.

3. krok
Uchytenie výplne nerezového zábradlia

Na nerezové prúty navlečieme horné časti držiakov prútu, následne ukotvíme k spodným častiam inštalovaných na stĺpikoch zábradlia. Nastavíme presah prútu a pevne dotiahneme istiacimi skrutkami na všetkých držiakoch. Pomocou lepidla uchytíme koncovky prútu. Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne používať.

Uchytenie výplne zinkovaného zábradlia

Zinkované prúty uchytíme pomocou háčikov k stĺpikom, nastavíme presah prútu a potom pevne dotiahneme.
Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne používať.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online: v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.